Urząd Miasta Torunia

W imieniu kierowanego przeze mnie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia pragnę poświadczyć, iż firma LEA24 Sp. z o. o. zrealizowała usługę w ramach projektu Badanie i analiza funkcjonowania obszarów parkingowych w Toruniu w charakterze Wykonawcy.
W ramach usługi, firma LEA24 wykonała specjalistyczne oprogramowanie działające w oparciu o technologię Automatycznego Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych, które zostało następnie wykorzystane do przeprowadzenia badania funkcjonowania obszarów parkingowych na terenie miasta Torunia. Badanie zostało przeprowadzone przez pracowników firmy LEA24 w formacie patroli pieszych w badanych obszarach i posłużyło jako podstawa do opracowania raportu, w którym opisali oni poczynione obserwacje oraz dokonali ich interpretacji przy uwzględnieniu czterech podstawowych wskaźników funkcjonowania stref parkingowych, a mianowicie zajętości, napełnienia, rotacji, a także czasu parkowania.
W trakcie prac nad w/w projektem dało się zauważyć wielkie zaangażowanie oraz staranność przykładaną przez pracowników firmy LEA24 do prac w ramach projektu. Wszystkie prace związane z realizacją projektu wykonane zostały terminowo, natomiast zaawansowanie technologiczne wykonanego przez firmę LEA24 oprogramowania umożliwiło przeprowadzenie badań w sposób bardzo szczegółowy, a co ważniejsze, dało nam stały wgląd w gromadzone podczas badania dane, które przedstawione zostały w raporcie w postacie licznych tabel, zestawień oraz wykresów i wizualizacji.
Na podstawie naszych doświadczeń we współpracy z firmą LEA24 Sp. z o. o. możemy zapewnić, że stanowiła ona przykład profesjonalizmu i wysokiego poziomu organizacyjnego, natomiast oprogramowanie wykonane i wykorzystane w projekcie przez firmę LEA24 to dowód bardzo wysokiego zaawansowania technologicznego jakim dysponuje ona podczas realizacji zleconej jej prac.