Urząd Miasta Bytomia

Miejski Zarząd Dróg i Mostów dla Miasta Bytomia potwierdza, iż firma LEA24 Sp. z o. o. zrealizowała w ramach zamówienia projekt pt. „Badanie i analiza funkcjonowania obszarów parkingowych w Bytomiu” w charakterze Wykonawcy.

W ramach projektu, Wykonawca przeprowadził badania w formule patroli pieszych, w wyznaczonych pętlach pomiarowych w dniach 22 – 27 czerwca 2020 na obszarach parkingowych zlokalizowanych w centralnej części Bytomia. W trakcie badań wykonano:

a. Badania dla wyznaczonych miejsc parkingowych w liczbie ponad 2 790
b. Dokonano pomiaru dla ponad 17 300 pojazdów
c. Przeprowadzono badania ankietowe na próbie n=335 osób

Z przeprowadzonych badań Wykonawca wykonał Analizę zbiorczą wyników pomiarów w oparciu o dane ankietowe oraz dane wygenerowane przez oprogramowanie działające w oparciu o technologię Automatycznego Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych. Zaawansowanie technologiczne wykorzystanego oprogramowania do badań umożliwiło dokonanie rzetelnej analizy parametrów rotacji oraz zajętości miejsc parkingowych, jak również zapewniło w trybie rzeczywistym wgląd w gromadzone podczas badania dane, które zaprezentowano w Analizie w postaci licznych tabel, zestawień, wykresów i wizualizacji.
Usługa pod tytułem „Badanie i analiza funkcjonowania obszarów parkingowych w Bytomiu” została wykonana terminowo, starannie oraz z widocznym zaangażowaniem całego zespołu Wykonawcy.