Filmy z realizacji

Zapraszam do zapoznania się z krótkimi filmami prezentującymi sposób wykonywania i wyniki zrealizowanych przez nas badań.

Film prezentujący metodologię oraz przebieg badań w ramach projektu Badanie i analiza funkcjonowania obszarów parkingowych w Toruniu. Projekt realizowany był w dniach 15-29.10.2019.

Film prezentujący metodologię oraz przebieg badań w ramach projektu Badanie i analiza funkcjonowania obszarów parkingowych w Bytomiu. Projekt realizowany był w dniach 22-27.06.2020.