Automatyczne pomiary wskaźników dla stref parkingowych

Wykonujemy pomiary najważniejszych wskaźników opisujących strefy parkingowe, między innymi Rotację, Zajętość, Czas parkowania oraz Napełnienie. Dzięki zastosowanej technologii w realizowanych przez nas pomiarach minimalizujemy wpływ czynnika ludzkiego na zbierane dane, a w efekcie na wyniki badania.

Dane dostępne online w czasie rzeczywistym

Nasza technologia umożliwia bieżący monitoring zbieranych w trakcie badania danych. Każdy pomiar jest natychmiast widoczny w panelu dostępnym dla osoby nadzorującej badanie - pojawia się zarówno na liście pomiarów, jak i na mapie, umiejscowiony dokładnie w miejscu zaparkowania każdego zbadanego pojazdu. Dzięki temu eliminowany jest wpływ subiektywności pomiarów, fikcyjności realizowanych pomiarów, a w efekcie: pomiary są precyzyjne i gwarantują wysoką jakość zebranych danych.

Obszerny raport z podsumowaniem, statystykami i wnioskami

Po zakończeniu badania przedstawiamy obszerne opracowanie przedstawiające podsumowanie pomiarów. Zawiera wyniki badań w ujęciu tabelarycznym, podsumowuje i prezentuje najważniejsze wskaźniki: rotację, napełnienie, zajętość i pojemność stref parkingowych. Raport przedstawia także szereg wykresów, podsumowuje osiągnięte wyniki i prezentuje najważniejsze wnioski z badania.