Raport wskazujący rotację i czasy dla badanych stref