Statystyka – wykres zmian napełnienia strefy w kolejnych godzinach procesu pomiarowego