Statystyka – wykres rotacji w kolejnych godzinach procesu pomiarowego